Polish

W tym module będziesz: Zrozumienie, w jaki sposób Platforma e-learningowa pomoże pracownikom ECEC. Pomoc użytkownikom w poruszaniu się…
1 Lectures
W tym module: Zrozum wielowymiarowość niepełnosprawności intelektualnej we wczesnym dzieciństwie Określ cechy charakterystyczne dla niepełnosprawno...
1 Lectures
W tym module: Zagłęb się w proces tworzenia unijnych ram ECEC Poznaj Kluczowe Zasady Ram Jakości dla ECEC…
1 Lectures
W tym module: Zrozum czym jest edukacja włączająca na etapie ECEC. Dowiedz się, na jakie potrzeby odpowiada EMBRACE.…
1 Lectures
Translate »
Layer 1