Macedonian

Во овој модул ќе: Разберете како платформата за е-учење ќе му помогне на персоналот oд установите за предучилишно…
1 Lectures
Во овој модул ќе: Да се разбере мултидимензионалноста на интелектуалната попреченост во раното детство Да се идентификуваат карактеристиките…
1 Lectures
Во овој модул ќе: Научиме за развојот на рамката на ЕУ за ECEC Дознаеме кои се клучните начела…
1 Lectures
Во овој модул ќе: Ја разберете идејата за инклузивно образование во предучилишното образование Ја разберете важноста на инклузивното…
1 Lectures
Translate »
Layer 1