Упатство за користење на платформата за е-учење

0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Untitled design (8)

Во овој модул ќе:

  1. Разберете како платформата за е-учење ќе му помогне на персоналот oд установите за предучилишно образование и грижа (ECEC).
  2. Подобра навигација на корисниците низ платформата за е-учење.
  3. Да ги разберете главните функционалности на платформата за е-учење.
  4. Да разберете како корисниците (персоналот на ECEC) ја прегледуваат содржината на курсот за е-учење.
Translate »
Layer 1