Οδηγός χρήσης για την πλατφόρμα e-Learning

5 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Untitled design (8)

Σε αυτή την ενότητα θα:

  1. Κατανοήστε πώς η Πλατφόρμα e-Learning θα βοηθήσει το προσωπικό της ECEC.
  2. Βοηθήστε τους χρήστες να πλοηγηθούν στην Πλατφόρμα e-Learning.
  3. Κατανοήστε τις κύριες λειτουργίες της πλατφόρμας e-Learning
  4. Κατανοήστε πώς οι χρήστες (προσωπικό ECEC) εξετάζουν το περιεχόμενο του μαθήματος e-Learning
Translate »
Layer 1