MODUŁ III: ROZUMIENIE ROZWOJU POZNAWCZEGO I SPOŁECZNEGO U DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, W TYM Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM DOWNA, ZESPOŁEM ŁAMLIWEGO CHROMOSOMU X I ZESPOŁEM WILLIAMSA

26 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
module 3

W tym module:

  1. Zdobądź wiedzę na temat rozwoju poznawczego i społecznego u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem, zespołem Downa, zespołem łamliwego chromosomu X, zespołem Williamsa.
  2. Zrozum rozwój poznawczy i społeczny u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Rozpoznaj wyzwania, możliwości i potrzeby tych grup.
  4. Przyswój odpowiednią wiedzę na temat niepełnosprawności intelektualnej.
  5. Poszerz świadomość i wiedzę na temat każdej z niepełnosprawności intelektualnej.

*To complete the whole module, read the learning material and complete the assessment quiz!

Check the user guide to find out how you can navigate into the E-Learning course.

Translate »
Layer 1