MODUŁ II: UNIJNE RAMY JAKOŚCI DLA WCZESNEJ EDUKACJI I OPIEKI NAD DZIECKIEM

27 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Britain EU Brexit Referendum Concept

W tym module:

  1. Zagłęb się w proces tworzenia unijnych ram ECEC
  2. Poznaj Kluczowe Zasady Ram Jakości dla ECEC
  3. Poznaj główne statystyki dotyczące obecnej sytuacji w zakresie ECEC w Europie

*To complete the whole module, read the learning material and complete the assessment quiz!

Check the user guide to find out how you can navigate into the E-Learning course.

Translate »
Layer 1