MODUŁ I: PODSTAWY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W INSTYTUCJACH WCZESNEJ EDUKACJI I OPIEKI

39 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
module 1

W tym module:

  1. Zrozum czym jest edukacja włączająca na etapie ECEC.
  2. Dowiedz się, na jakie potrzeby odpowiada EMBRACE.
  3. Określ, co daje dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie edukacja włączająca (ECEC).
  4. Rozpoznaj złożoność edukacji dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
  5. Przyjmij postawę sprzyjającą realizacji idei edukacji włączającej

*To complete the whole module, read the learning material and complete the assessment quiz!

Check the user guide to find out how you can navigate into the E-Learning course.

Translate »
Layer 1