МОДУЛ III: РАЗБИРАЊЕ НА КОГНИТИВНИОТ И СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ КАЈ ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ АУТИЗАМ, ДАУНОВ СИНДРОМ, СИНДРОМ НА ФРАГЛЕН Х-ХРОМОЗОМ И ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ

22 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
module 3

Во овој модул ќе:

  1. Научите за когнитивниот и социјалниот развој кај децата со интелектуална попреченост, вклучувајќи аутизам, Даунов синдром, синдром на фрагилен Х-хромозом и Вилијамсов синдром
  2. Го разберете когнитивниот и социјалниот развој кај децата со интелектуална попреченост
  3. Ги идентификувате предизвиците, способностите и потребите на овие групи.
  4. Стекнете соодветно знаење за интелектуалната попреченост.
  5. Развиете свест и разбирање за секоја од интелектуалните попречености.

*To complete the whole module, read the learning material and complete the assessment quiz!

Check the user guide to find out how you can navigate into the E-Learning course.

Share
Course details
Lectures 1
Quizzes 1

Recent Comments

No comments to show.

Categories

Categories

МОДУЛ III: РАЗБИРАЊЕ НА КОГНИТИВНИОТ И СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ КАЈ ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ АУТИЗАМ, ДАУНОВ СИНДРОМ, СИНДРОМ НА ФРАГЛЕН Х-ХРОМОЗОМ И ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ
Category:
Translate »
Layer 1