МОДУЛ II: РАМКАТА НА ЕУ ЗА КВАЛИТЕТ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖА

30 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Britain EU Brexit Referendum Concept

Во овој модул ќе:

  1. Научиме за развојот на рамката на ЕУ за ECEC
  2. Дознаеме кои се клучните начела на рамката за квалитет на предучилишно образование и грижа
  3. Дознаеме повеќе за главните статистики за моменталната состојба во доменот на предучилишно образование и грижа во Европа

*To complete the whole module, read the learning material and complete the assessment quiz!

Check the user guide to find out how you can navigate into the E-Learning course.

Translate »
Layer 1