МОДУЛ I. ОСНОВНАТА ФИЛОЗОФИЈА КОЈА ГИ ПОТКРЕПУВА СИСТЕМИТЕ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖА ВО РАНОТО ДЕТСТВО

49 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
module 1

Во овој модул ќе:

  1. Ја разберете идејата за инклузивно образование во предучилишното образование
  2. Ја разберете важноста на инклузивното образование за децата со интелектуална попреченост.
  3. Ја увидите комплексноста на образованието за деца со интелектуална попреченост.
  4. Научите како да го поттикнете инклузивното образование.
  5. Се запознаете со проектот EMBRACE и неговите цели и резултати

*To complete the whole module, read the learning material and complete the assessment quiz!

Check the user guide to find out how you can navigate into the E-Learning course.

Share
Course details
Lectures 1
Quizzes 1

Recent Comments

No comments to show.

Categories

Categories

МОДУЛ I. ОСНОВНАТА ФИЛОЗОФИЈА КОЈА ГИ ПОТКРЕПУВА СИСТЕМИТЕ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖА ВО РАНОТО ДЕТСТВО
Category:
Translate »
Layer 1