ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Η ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

45 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
module 1

Σε αυτή την ενότητα θα:

  1. Κατανοήσετε την έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Προσχολική Εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ).
  2. Προσδιορίσετε τι προσφέρει η συμπεριληπτική εκπαίδευση (ΠΕΦ) στα παιδιά με νοητικές αναπηρίες.
  3. Αναγνωρίσετε την πολυπλοκότητα της εκπαίδευσης για παιδιά με νοητικές αναπηρίες.
  4. Μάθετε πώς να ενθαρρύνετε τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
  5. Εμβαθύνετε στο έργο EMBRACE και στους στόχους και τα αποτελέσματά του

*Για να ολοκληρώσετε ολόκληρη την ενότητα, διαβάστε το εκπαιδευτικό υλικό και συμπληρώστε το κουίζ αξιολόγησης!

Ελέγξτε τον οδηγό χρήσης για να μάθετε πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε στο μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης.

Course details
Lectures 1
Quizzes 1

Recent Comments

No comments to show.

Categories

Categories

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Η ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Category: Greek
Translate »
Layer 1