ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

28 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Britain EU Brexit Referendum Concept

Σε αυτή την ενότητα θα:

  1. Εμβαθύνετε στην ανάπτυξη του πλαισίου της ΕΕ για την ΠΕΦ
  2. Μάθετε για τις Βασικές αρχές ενός Πλαισίου Ποιότητας για το ΠΕΦ
  3. Μάθετε για τα Κύρια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ΠΕΦ στην Ευρώπη
Translate »
Layer 1