ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Σε αυτή την ενότητα θα:

  1. Εμβαθύνετε στην ανάπτυξη του πλαισίου της ΕΕ για την ΠΕΦ
  2. Μάθετε για τις Βασικές αρχές ενός Πλαισίου Ποιότητας για το ΠΕΦ
  3. Μάθετε για τα Κύρια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ΠΕΦ στην Ευρώπη
Enrolled: 28 students
Lectures: 1

Recent Comments

No comments to show.

Categories

Categories

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Category:
Translate »
Layer 1